1. - Post bài đúng chuyên mục liên quan.
  - Tiêu đề bài viết không được trùng với những chủ đề trước đó.
  - Tránh spam backlinks không liên quan trong bài viết.
  - Tránh lỗi chính tả, lỗi đoạn văn trong bài viết
  - Nhằm nâng cao chất lượng diễn đàn sức khỏe, mọi vi phạm trên tài khoản bị banned ngay lập tức
  Dismiss Notice
 2. - Bán Tài khoản VIP diễn đàn , không xóa bài viết khi tài khoản hết hạn.


  Dismiss Notice

Nhưng lưu ý về lập báo cáo tài chính

Thảo luận trong 'Dịch Vụ Khác' bắt đầu bởi mlawkey, 8/5/19.

 1. mlawkey

  mlawkey New Member

  Tham gia ngày:
  4/4/19
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Lập báo cáo tài chính doanh nghiệp là một công việc bắt buộc đối với các doanh nghiệp hiện nay. Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính doanh nghiệp gần nhất của công ty cách thời điểm gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hợp lệ cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quá 90 ngày thì công ty phải lập báo cáo tài chính doanh nghiệp bổ sung? Vậy công ty phải lập báo cáo tài chính doanh nghiệp bổ sung đến thời gian nào?
  [​IMG]
  Là đơn vị cung cấp
  dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệpi, Lawkey xin chia sẻ những kinh nghiệm của mình như sau:
  1. Các quy định về báo cáo tài chính
  Theo quy định tại Luật về thị trường chứng khoán 2006 70/2006/QH11 thì tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
  Theo đó, tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng có nghĩa vụ nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước giải quyết theo thẩm quyền.
  Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng sẽ bao gồm rất nhiều giấy tờ khác nhau, trong đó bao gồm báo cáo tài chính doanh nghiệp (được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật về thị trường chứng khoán 2006 70/2006/QH11) kèm theo bảng cáo bạch của tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng.
  Theo đó, Tại Điều 16 Luật về thị trường chứng khoán 2006 70/2006/QH11 quy định về báo cáo tài chính doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

  "Điều 16. báo cáo tài chính doanh nghiệp
  1. báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp.
  2. Trường hợp tổ chức phát hành là công ty mẹ thì tổ chức phát hành phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán.
  3. báo cáo tài chính doanh nghiệp năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.
  4. Trường hợp hồ sơ được nộp trước ngày 01 tháng 3 hằng năm, báo cáo tài chính doanh nghiệp năm của năm trước đó trong hồ sơ ban đầu có thể là báo cáo chưa có kiểm toán, nhưng phải có báo cáo tài chính doanh nghiệp được kiểm toán của hai năm trước liền kề.
  5. Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính doanh nghiệp gần nhất cách thời điểm gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hợp lệ cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quá chín mươi ngày, tổ chức phát hành phải lập báo cáo tài chính doanh nghiệp bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất."

  2. Những điểm cần lưu ý
  Như vậy:
  Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính doanh nghiệp gần nhất cách thời điểm gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hợp lệ cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quá 90 ngày, tổ chức phát hành phải lập báo cáo tài chính doanh nghiệp bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất.
  Đồng nghĩa, trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính doanh nghiệp gần nhất cách thời điểm gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hợp lệ cho UBCKNN không quá 90 ngày, thì tổ chức phát hành không phải lập báo cáo tài chính doanh nghiệp bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất.

  Do đó: Đối với trường hợp trên thì công ty có trách nhiệm phải lập báo cáo tài chính doanh nghiệp bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất của công ty theo quy định của pháp luật.
  Trên đây là quan điểm tư vấn của Lawkey đối với vấn đề lập báo cáo tài chính doanh nghiệp mà bạn đang thắc mắc.